Sut i wneud Collage Dada eich hun

Cam 1

Casglwch ddelweddau rydych chi’n hapus i’w torri allan. Cylchgronau, catalogau, papurau newydd, cardiau pen-blwydd, llyfrau, unrhyw beth â lluniau sy’n ddiddorol i chi.

Cam 2

Gan ddefnyddio siswrn neu gyllell, torrwch y lluniau rydych chi am eu defnyddio. Dylai plant neu bobl nad ydyn nhw’n ddigon cyfrifol i dorri’n ddiogel gael rhiant, neu berson cyfrifol e.e. Tom Hanks, Judy Dench neu’r ci o Lassie i’w goruchwylio. Torrwch gasgliad o luniau y credwch a fyddai’n mynd yn dda gyda’i gilydd, neu fel arall ni ddylid byth eu rhoi yn yr un ddelwedd gyda’i gilydd.

Cam 3

Mynnwch ddarn o bapur neu gerdyn ar gyfer y sylfaen. Dyma lle byddwch chi’n gludo’r lluniau i lawr. Chwarae gyda chynllun y lluniau rydych chi wedi’u torri i fyny. Derbynnir popeth yn Dada, meddyliwch am gyfosodiadau hurt. Dynes ag octopws am het, dyn â slefrod môr am farf, siarc gyda monocwl yn darllen papur newydd. Mae collage ynghylch mamaliaid tir hefyd yn effeithiol iawn.

Cam 4

Unwaith y byddwch chi’n hapus gyda’r cynllun, glynwch y lluniau gyda’ch hoff sylwedd gludiog. Rydyn ni’n credu bod glud yn hynod effeithiol.

Cam 5

Dangoswch eich collage i ffrindiau, cydweithwyr a gelynion. Cyn i chi ei lynu wrth eich oergell (nid gyda glud y tro hwn), anfonwch ef atom a gallwn ei arddangos yn ein horiel.

Nodyn Ychwanegol

Rydym wedi sylwi bod cyfrifiaduron yn boblogaidd heddiw. Gyda photoshop mae’n bosibl creu collage gan ddefnyddio delweddau digidol. Arbrofwch â thorri delweddau rydych chi’n dod o hyd iddyn nhw ar-lein a’u stwnsio gyda’i gilydd ar ffurf ddigidol hefyd. Mae’n union yr un broses.